בריאות

תרומת איברים – תקציר התהליך

ההליך באמצעותו נתרמים איברים מנפטר לאדם חולה הזקוק להם נקרא תרומת איברים. כיצד ההליך מתרחש? מה השלבים שהוא כולל – מרגע הפטירה ועד להשתלה המוצלחת?

איתור מועמדים מתאימים

השלב הראשון הוא איתור מועמדים מתאימים על ידי מתאם השתלות שתפקידו לבדוק האם נפטרים שנקבע אצלם מוות מוחי עומדים בקריטריונים הרפואיים.

יצירת קשר עם המשפחה ושמירת האיברים

לאחר איתור המועמד, מתאם ההשתלות פונה למשפחה ומקבל ממנה הסכמה לתרומת האיברים. השלב הזה נעשה ברגישות רבה. לאחר מכן, נאמן ההשתלות בית החולים בודק את תקינות האיברים ומוודא שהם ישארו תקינים עד לתחילת ההליך עצמו.

תיאום התרומה וההשתלה

השלב הבא הוא תיאום בין הצוותים הניתוחיים שיהיו אמונים על ביצוע ניתוח הוצאת האיברים לבין הצוותים המשתילים בבתי החולים ולוודא כי כל אחד מהצדדים מבין את המוטל עליו. שלב זה חייב להיעשות במהירות וביעילות עקב אילוצי הזמן.

בחירת מועמד להשתלה

מרכז ההשתלות הלאומי אחראי על הקצאת האיברים למועמדים. אחראי הרישום וההקצאה במרכז הלאומי להשתלות מנהלים את מאגר הנתונים הממוחשב ועל ידי תוכנה מיוחדת, מקבלים מידע אודות המועמד המתאים והדחוף ביותר.

הודעה למועמד

הצוות המנתח מיודע בזהותו של האדם הראשון והמעומד המתאים ביותר לעריכת הניתוח. הצוות הרפואי מעדכן את החולה, מספר לו כי נמצא עבורו איבר להשתלה ואם המקבל אותר והוא במצב כשיר להשתלה – הוא מוזעק באופן מיידי לבית החולים.

מהלך הניתוח – הוצאת האיברים

לאחר שהתיאומים הנדרשים מול הצוותים הרפואיים נעשה, נקבע מועד לתחילת הניתוח. הנצלת האיברים, ההליך דרכו מנוצלים איברים לצורך הצלת חיים, יוצא לדרך. בבית החולים בו נמצא התורם מתבצע הניתוח, בו משתתפים רופאים משתילים מבתי החולים בהם יבוצעו ההשתלות. הצוותים השונים עובדים יחד כצוות, כשכל אחד מהם אחראי על נטילת האיבר המתאים עבור המועמד שלו ועל הודעה למתאם ההשתלות אודות התאמת האיברים בפועל, לאחר שראו את האיבר. האיברים מוכנסים, כל אחד בנפרד, לתמיסת שימור מיוחדת והצוותים מתפצלים לבתי חולים לביצוע הניתוח הנוסף – השתלת האיבר בגוף חדש.

מהלך הניתוח – השתלה

במקביל לתהליך הוצאת האיברים, בבתי החולים בהם מתבצעים ההשתלות, מכינים הצוותים הרפואיים את המועמדים להשתלה. בהתאם למידע המגיע ממתאם ההשתלות הארצי על התאמת האיברים, מורדמים החולים ומוצאים האיברים שיש להחליפם. כשהאיברים לתרומה מגיעים – ניתוחי ההשתלה מתחילים.

אחרי הניתוח

לא מעט מושתלים ותורמים בוחרים ליצור קשר זה עם זה. בהסכמה של שני הצדדים, הדבר אכן אפשרי. בשלב הראשון, משפחת התורם יכולה לקבל מידע כללי אודות האנשים בהם הושתלו האיברים – כגון גיל, מגדר והאיברים שהושתלו. לאחר מכן, ורק לאחר שהתקבל אישור משני הצדדים, כאמור, יכולים הצדדים לתאם קשר של מכתב תודה, קשר טלפוני או מפגשים פנים מול פנים.

עבור משפחת התורם מדובר בנחמה קטנה ובתחושת משמעות לאובדן, ועבור הנתרמים – תחושת תודה עמוקה.

Related Articles

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

Back to top button